عکس های ژست دهی شده در مقابل عکس های کاندید
اولین چیزی که ممکن است بپرسید این است که «منظور از کاندید چیست و چطور قرار است به من کمک کند تا عکس های بهتری از بچه ها بگیرم؟»

سوال خوبی است.

اکثر ما با عکس های مرسوم آشنا هستیم. در این عکس ها عکاس به شما می گوید به طرز خاصی، رو به دوربین بنشینید. اغلب اوقات آنها از شما می خواهند که بگویید «سیب»، و در نهایت با یک خنده بسیار غیر طبیعی مواجه می شوید. در این سبک عکس ژست دهی شده، سوژه کاملا آگاه است که عکاس دارد از او عکس می گیرد.

عکاس اکثر جنبه های عکس را کاملا تحت کنترل دارد و ممکن است سوژه را هدایت کند تا عکسی که می خواهد را به دست آورد. در بسیاری از موارد، این شیوه عکس گرفتن به خوبی کارساز است. به خصوص اگر برای یک جلسه عکاسی با سبک خاص مانند عکاسی مُد و فشن باشد. بسیاری از افراد این سبک عکاسی را در مراسم های عروسی نیز دوست دارند، هرچند امروزه خیلی ها دارند به یک سبک عکاسی کاندید یا بی هوا گرایش پیدا می کنند.

عکاسی کاندید چیست؟
در عکاسی کاندید یا بی هوا (candid photography)، عکاس کنترل بسیار کمتری بر عکاسی دارد. او باید زیاد به این طرف و آن طرف برود و سوژه ممکن است حتی نداند که دارند از او عکس می گیرند.

نتیجه این است که شما لحظات و حالات بسیار طبیعی تری را ثبت می کنید. اینها اغلب لحظاتی هستند که اگر از روش مرسوم ژست دادن به سوژه استفاده می کردید، هیچ وقت آنها را ثبت نمی کردید.

تنها کافی است به صورت مخفیانه و نامحسوس عکس بگیرید

هیچ چیز پیچیده ای در مورد این کار وجود ندارد. نیازی نیست که شما سررشته ای در روانشناسی کودک داشته باشید تا درک کنید که بچه ها دوست دارند بازی کنند. این علت اصلی وجود آنها از نظر خودشان است. در بهترین تصاویری که من از کودکان دیده ام، بچه ها غرق بازی بوده اند یا در لحظاتی ثبت شده اند که برای آنها طبیعی است. این ممکن است چیزی شبیه یک آشپزخانه گِلی و آشفته، ساخت لگو، خانه ساختن، یا نوازش آرام پدر قبل از خواب باشد. هر چه که هست، از فرصت استفاده کنید و دوربین یا گوشی خود را بی سر و صدا بیرون آورید.

در برابر این اصرار که به آنها سفارش دهید لبخند بزنند یا آنها را وادار کنید رو به سمت دوربین برگردانند مقاومت کنید، چون این کار بلافاصله آنها را نسبت به این ایده دلزده می کند. در عوض، شما یا با چهره های بدخلق و پنهان شدن، یا یک چهره احمقانه مواجه خواهید شد. در نتیجه نه تنها غیر طبیعی به نظر خواهند رسید، بلکه این تقریبا به معنی زمان زیادی انتظار است تا وقتی که نیات شما را برای ثبت عکس آنها بدون این که متوجه شوند، فراموش کنند.